Bezpečnostní poradenství

Bezpečnostní poradenství představuje nástroj k optimalizaci a zefektivnění systému řízení bezpečnosti a kontrolních mechanismů.

Výše uvedené atributy představují kompetentnost k poskytování bezpečnostního poradenství v oblasti komerční bezpečnosti a sdílení profesních hodnot a zkušeností s ostatními subjekty.

Bezpečnostní audit

Bezpečnostní audit vychází ze zadání klienta, úroveň a rozsah auditu jsou determinovány důvěrou klienta.

Základní struktura auditu je tvořena prvky:

  • vnější ochrany objektu
  • vnitřní ochrany objektu
  • lidských zdrojů
  • systému vnitřních procesů

Zpracování bezpečnostního auditu je prvotní procesovou úrovní, jejímž úkolem je prověřit současný bezpečnostní standard daného subjektu. Výstupem tohoto procesu je optimalizace bezpečnostní politiky subjektu v souladu se zájmy a požadavky klienta. Bezpečnostní audit je zpracováván v místních podmínkách subjektu se zřetelem na specifické vlastnosti subjektu. Důraz je kladen na efektivnost a ekonomičnost navrhnutých řešení.