Event security

 • hudební koncerty a festivaly
 • sportovní utkání
 • soukromé večírky
 • TV a filmové natáčení
 • odborné konference a politická setkání
 • výstavy a veletrhy

Oblast event security zahrnuje komplexní zajištění bezpečnosti konané události včetně širokého spektra sekundárních služeb s cílem uspokojit požadované standardy klienta.

Příprava konceptu bezpečnostních opatření vychází z individuálních potřeb a záměrů klienta, obhlídky místa konání s určením bližších dispozic a z predikce procesů odvozených na základě mnoholetých zkušeností se zajišťováním událostí obdobného charakteru.

Výkon služby event security je zajišťován kvalifikovaným personálem v předepsané ústroji a s požadovaným technickým vybavením. Při poskytování služby event security je kladen důraz na adekvátní osobnostní rysy odpovídající povaze konané události.

Obvyklou obsahovou náplň činnosti tvoří:

 • kontrola oprávněnosti vstupu osob a vnášení předmětů
 • osobní prohlídky detektory kovu
 • koordinace návštěvníků a zprostředkování informačního servisu
 • zajišťování veřejného pořádku a dodržování návštěvního řádu
 • ostraha vyhrazených prostor pro vstup s příslušným oprávněním
 • ostraha cenností a hotovostních prostředků
 • koordinace dopravy v místě konání
 • osobní ochrana
 • preventivní skrytý dohled
 • pochůzková činnost
 • zdravotnická asistence
 • požární dozor
 • hostesing
 • poskytování součinnosti místní samosprávě a složkám IZS
 • podpůrné činnosti dle pokynů zadavatele
 • řešení mimořádných události