Event security

Hero image
Image

Realizace služeb na míru Vašim potřebám

Oblast Event security zahrnuje komplexní zajištění bezpečnosti konané události včetně širokého spektra sekundárních služeb s cílem uspokojit požadované standardy klienta.

Příprava konceptu bezpečnostních opatření vychází z individuálních potřeb a záměrů klienta, obhlídky místa konání s určením bližších dispozic a z predikce procesů odvozených na základě mnoholetých zkušeností se zajišťováním událostí obdobného charakteru.

Výkon služby event security je zajišťován kvalifikovaným personálem v předepsané ústroji a s požadovaným technickým vybavením

Při poskytování služby Event security je kladen důraz na adekvátní osobnostní rysy odpovídající povaze konané události.

Image

Kde využijete naše služby

  1. hudební koncerty a festivaly
  2. soukromé večírky
  3. odborné konference a politická setkání
  4. sportovní utkání
  5. TV a filmové natáčení
  6. výstavy a veletrhy

Obvyklou obsahovou náplň činnosti tvoří:

Image

Kontrola oprávněnosti vstupu osob a vnášení předmětů

Koordinace návštěvníků a zprostředkování informačního servisu

Osobní prohlídky detektory kovu

Zajišťování veřejného pořádku a dodržování návštěvního řádu

Ostraha vyhrazených prostor pro vstup s příslušným oprávněním

Ostraha cenností a hotovostních prostředků

Koordinace dopravy v místě konání

Osobní ochrana

Preventivní skrytý dohled

Pochůzková činnost

Zdravotnická asistence

Požární dozor

Hostesing

Poskytování součinnosti místní samosprávě a složkám IZS

Podpůrné činnosti dle pokynů zadavatele

Řešení mimořádných události

Background image

Kontaktujte nás:

Pro zájemce o naše služby:

+420 723 603 080

Pro zájemce o práci:

+420 724 112 794

Jméno a příjmení: *

E-mail: *

Telefon: *

Zpráva: