Fyzická ostraha objektů

Hero image
Image

Realizace služeb na míru Vašim potřebám

Základní cíl fyzické ostrahy objektu představuje realizace bezpečnostních opatření definovaných na základě výstupů analýzy rizik předmětného objektu.

Účelem bezpečnostních opatření je minimalizace dopadů hrozeb a z nich odvozených rizik na chráněný zájem vykonávaných lidským faktorem. Nedílnou součást implementace režimových opatření představují individuální požadavky klienta a reflexe interních procesů chráněného objektu.

Kde například využijete našich služeb?

Image

Bytové domy a soukromé rezidence

Nabízíme efektivní bezpečnostní řešení pro rezidenční nemovitosti. Můžeme Vám poskytnout služby fyzické ostrahy, recepční služby či instalovat moderní bezpečnostní technologie.

Image

Administrativní budovy

Základem je pro nás pochopení vašich konkrétních potřeb, firemní kultury, poslání a hodnot. Na základě vstupní analýzy Vám navrhneme komplexní řešení bezpečnosti pro předmětný objekt, které ochrání Váš majetek a zajistí bezpečné prostředí pro osoby uvnitř objektu. 

Image

Filmové ateliéry

Klid na place a v blízkém okolí je během natáčení naprostou nezbytností. Naše ostraha zajistí, aby probíhalo nerušeně a bez nezvaných hostů. Samozřejmostí je také zabezpečení filmové techniky.

Image

Průmyslová a logistická centra

Vytvoříme bezpečnostní řešení, které nejenže bude zcela vyhovovat vašim požadavkům, ale zároveň bude předvídat problémy. Díky správné kombinací personálu, odborných znalostí a technologií dokážeme pružně a rychle reagovat za každé situace.

Image

Stavby

Zajišťujeme ostrahu staveb kombinací lidského faktoru a moderních bezpečnostních technologií s přihlédnutím k individuálním podmínkám daného staveniště.

Image

Hotely a ubytovací zařízení

Postaráme se o bezpečnost majetku klienta, hotelového personálu i jeho vážených hostů. Jsme vidět v případech, kdy je to žádoucí a působíme skrytě tam, kde je lepší nevzbuzovat pozornost.

Image

Kvalifikovaný personál

Výkon služby fyzické ostrahy je zajišťován kvalifikovaným personálem v předepsané ústroji a s požadovaným technickým vybavením.

Při poskytování služby fyzické ostrahy je kladen důraz na adekvátní osobnostní rysy odpovídající povaze chráněného objektu. Náš personál je v produktivním věku, bezúhonný, odborně i zdravotně způsobilý bez zatížení sníženou pracovní schopností.

Co nabízíme

FYZICKÁ OSTRAHA

 1. aktivní předcházení majetkově-trestné činnosti
 2. recepční a informační služby
 3. kontrola oprávněnosti vstupu osob a vnášených předmětů
 4. kontrola oprávněnosti vjezdu vozidel + koordinace dopravy
 5. zpřístupňování prostor osobám s příslušným oprávněním
 6. kontrolní pochůzková činnost v online režimu
 7. obsluha bezpečnostních technologií
 8. preventivní skrytý dohled
 9. kontrola dodržování interních procesů
 10. řešení mimořádných událostí
 11. kontrola výkonu služby mobilní patrolou
 12. možnost připojení na pult centralizované ochrany

BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE

 1. CCTV - kamerové systémy
 2. EZS - elektrické zabezpečovací systémy
 3. EPS - elektrické požární signalizace
 4. EKV - elektronická kontrola vstupu - přístupové a docházkové systémy
 5. prvky perimetrické ochrany - infračervené závory, zemní detekční kabely
 6. akreditační systémy
 7. security fog - bezpečnostní mlha
 8. ruční a stacionární detektory kovu

PODPŮRNÉ SLUŽBY

 1. poradenství BOZP a PO
 2. požární dozor
 3. zdravotnická asistence
 4. obsluha odpadových nádob
 5. prvotní úklid sněhu
 6. dále dle pokynů zadavatele
Background image

Kontaktujte nás:

Pro zájemce o naše služby:

+420 723 603 080

Pro zájemce o práci:

+420 724 112 794

Jméno a příjmení: *

E-mail: *

Telefon: *

Zpráva: