Fyzická ostraha objektů

Základní cíl fyzické ostrahy objektu představuje realizace bezpečnostních opatření definovaných na základě výstupů analýzy rizik předmětného objektu.

Účelem bezpečnostních opatření je minimalizace dopadů hrozeb a z nich odvozených rizik na chráněný zájem vykonávaných lidským faktorem. Nedílnou součást implementace režimových opatření představují individuální požadavky klienta a reflexe interních procesů chráněného objektu.

 • bytové domy a soukromé rezidence 
 • průmyslová a logistická centra
 • administrativní budovy
 • hotely a ubytovací zařízení
 • filmové ateliéry
 • retailové prodejny
 • stavby
Ares Group
 • aktivní předcházení majetkově-trestné činnosti
 • recepční a informační služby
 • kontrola oprávněnosti vstupu osob a vnášených předmětů
 • kontrola oprávněnosti vjezdu vozidel + koordinace dopravy
 • zpřístupňování prostor osobám s příslušným oprávněním
 • kontrolní pochůzková činnost v online režimu
 • obsluha bezpečnostních technologií
 • preventivní skrytý dohled
 • kontrola dodržování interních procesů
 • řešení mimořádných událostí
 • kontrola výkonu služby mobilní patrolou
 • možnost připojení na pult centralizované ochrany
Ares Group
 • CCTV - kamerové systémy
 • EZS - elektrické zabezpečovací systémy
 • EPS - elektrické požární signalizace
 • EKV - elektronická kontrola vstupu - přístupové a docházkové systémy
 • prvky perimetrické ochrany - infračervené závory, zemní detekční kabely
 • akreditační systémy
 • security fog - bezpečnostní mlha
 • ruční a stacionární detektory kovu
Ares Group
 • poradenství BOZP a PO
 • požární dozor
 • zdravotnická asistence
 • obsluha odpadových nádob
 • prvotní úklid sněhu
 • dále dle pokynů zadavatele

Výkon služby fyzické ostrahy je zajišťován kvalifikovaným personálem v předepsané ústroji a s požadovaným technickým vybavením. Při poskytování služby fyzické ostrahy je kladen důraz na adekvátní osobnostní rysy odpovídající povaze chráněného objektu. Náš personál je v produktivním věku, bezúhonný, odborně i zdravotně způsobilý bez zatížení sníženou pracovní schopností.

Ares Group